„KLUB FAMILIA 2”

Dnia 25.01.2011 roku został powołany w strukturach Zarządu Okręgowego – Klub Seniora „Familia”, który działał do dnia 26.02.2013 roku (teraz Koło Śródmieście). Przewodniczącą była  Kol.  Zdzisława Juchniewicz, a Zastępcą Halina Koszyk.

Zapraszamy wszystkich chętnych emerytów, rencistów i osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w „Klubie Seniora”.

Spotkania odbywają się w siedzibie Związku, ul. Armii Krajowej 40 w każdy poniedziałek od godz. 11.00. Przewodnicząca Klubu Seniora – Teresa Dzielińska.