DZIAŁALNOŚĆ

Zarząd Oddziału Okręgowego w Wałbrzychu działa zgodnie ze statutem Związku. Zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów. Działalność Związku oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego członków.

Nasz Związek jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną i neutralną pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym. Zarząd Oddziału Okręgowego Związku realizuje podstawowe zadania statutowe.

Przy Zarządzie Okręgowym działają:

Komisja Kultury i Rekreacji :

Przewodnicząca –  Grażyna Jastrzębska

Członkowie Komisji organizują różnorodne imprezy, wycieczki turystyczne itp. Wszelkie informacje w tym zakresie udzielane są w siedzibie Związku od poniedziałku do środy w godz. od 10.00 do 13.00 oraz telefonicznie pod numerem: 74/8805918. Wykaz wycieczek za dany rok znajduje się w zakładce „Plan imprez”.

Komisja Socjalno – Bytowa:

Przewodniczący – Józef Świątek

Komisja dysponuje informacjami o wczasach rehabilitacyjnych,  współdziała w przygotowaniu różnorodnych imprez, organizuje paczki świąteczne dla członków o najniższych dochodach posiadający orzeczenia o niepełnosprawności. Członkowie Komisji dyżurują w Siedzibie Związku w każdy czwartek w godz. od 10.00 do 13.00.

Koło Rękodzieła Artystycznego:

Koło Rękodzieła Artystycznego działa przy naszym Związku od ponad 10 lat. Założycielem Koła jest Danuta Szymala, która otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Wałbrzycha za upowszechnianie kultury. Prace członkiń Koła można podziwiać na licznych wystawach, wernisażach itp. Podczas Przeglądu Dorobku Artystycznego prace zawsze oceniane są bardzo wysoko i otrzymują wyróżnienia i dyplomy. Członkinie Koła spotykają się w każdą środę o godz. 10.00 w Siedzibie Związku.