Witamy wszystkich na naszej stronie!

PZERiI w Wałbrzychu jest organizacją społeczną, pozarządową i niezależną.

Zarząd Główny Związku znajduje się w Warszawie i zrzesza członków w 39 Oddziałach Okręgowych w całej Polsce.

Do Oddziału Okręgowego w Wałbrzychu należą 21 Oddziały Rejonowe, w których istnieje 25 Kół Terenowych, w tym 6 Kół bezpośrednio podlega Zarządowi Okręgowemu w Wałbrzychu.

Ogółem okręg wałbrzyski działa w ośmiu powiatach, w których istnieje 43 jednostek organizacyjnych.

Członkami Związku są osoby mające bogate doświadczenie nabyte podczas pracy zawodowej w jednostkach: samorządowych, społecznych, finansowych, ubezpieczeniowych, oświatowych, służby zdrowia i innych. Znakomita większość to osoby mające orzeczenie o niepełnosprawności.

Celem działalności PZERiI jest integracja środowiska emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych na różnorodnych płaszczyznach: sport, turystyka, kultura i oświata, zdrowie, co skutkuje odstąpieniem od samotności i marginalizacji społecznej populacji ludzi starszych.

W skład Prezydium Oddziału Okręgowego w Wałbrzychu wchodzą :

  1. Przewodnicząca: Anna Maria Mirska
  2. Z-ca Przewodniczącej: Zofia Chętnik
  3. Z-ca Przewodniczącej: Teresa Frużyńska
  4. Sekretarz: Czesława Adamczyk
  5. Skarbnik: Łucja Michalik
  6. Członek: Eugenia Zasińska
  7. Członek: Jan Welc

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Mieczysław Bąk

Zastępca – Stanisław Kielesiński

Okręgowy Sąd Koleżeński:

Przewodniczący – Tadeusz Skrężyna

Zastępca – Władysław Grelewicz

Sekretarz – Dorota Balwierz