Witamy wszystkich na naszej stronie!

Zarząd Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 40 informuje, że w związku z trwającym remontem pomieszczeń związku siedziba związku, telefony oraz strona internetowa jest niedostępna. Remont może potrwać do ok.15.02.2023. Natomiast Nasi pracownicy mają dyżur w  siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 14:00. W sprawach pilnych można dzwonić na numer tel.534 172 480.

PZERiI w Wałbrzychu jest organizacją społeczną, pozarządową i niezależną.

Zarząd Główny Związku znajduje się w Warszawie i zrzesza członków w 39 Oddziałach Okręgowych w całej Polsce.

Do Oddziału Okręgowego w Wałbrzychu należą 21 Oddziały Rejonowe, w których istnieje 25 Kół Terenowych, w tym 6 Kół bezpośrednio podlega Zarządowi Okręgowemu w Wałbrzychu.

Ogółem okręg wałbrzyski działa w ośmiu powiatach, w których istnieje 43 jednostek organizacyjnych.

Członkami Związku są osoby mające bogate doświadczenie nabyte podczas pracy zawodowej w jednostkach: samorządowych, społecznych, finansowych, ubezpieczeniowych, oświatowych, służby zdrowia i innych. Znakomita większość to osoby mające orzeczenie o niepełnosprawności.

Celem działalności PZERiI jest integracja środowiska emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych na różnorodnych płaszczyznach: sport, turystyka, kultura i oświata, zdrowie, co skutkuje odstąpieniem od samotności i marginalizacji społecznej populacji ludzi starszych.

W skład Prezydium Oddziału Okręgowego w Wałbrzychu wchodzą

Przewodnicząca: Elżbieta Niewiadomska
Wicep
rzewodnicząca: Elżbieta Ciuk
Wiceprzewodnicząca: Krystyna Pieróg
Skarbnik: Lucyna Podwojewska
Sekretarz: Czesława Adamczyk
Członek: Zdzisława Juchniewicz-Włochacz
Członek: Aleksander Jermakow

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Zenon Przewożnik
Wiceprzewodnicząca: Danuta Roszykiewicz
Sekretarz:
Członek: Bernarda Wróblewska
Członek: Jerzy Budzisz

Okręgowy Sąd Koleżeński:

Przewodniczący: Władysław Grelewicz
Sekretarz:
Członek: Danuta Biernacka
Członek: Stanisław Warzecha
Członek: Jan Welc