Witamy wszystkich na naszej stronie!

PZERiI w Wałbrzychu jest organizacją społeczną, pozarządową i niezależną.

Zarząd Główny Związku znajduje się w Warszawie i zrzesza członków w 39 Oddziałach Okręgowych w całej Polsce.

Do Oddziału Okręgowego w Wałbrzychu należą 21 Oddziały Rejonowe, w których istnieje 25 Kół Terenowych, w tym 6 Kół bezpośrednio podlega Zarządowi Okręgowemu w Wałbrzychu.

Ogółem okręg wałbrzyski działa w ośmiu powiatach, w których istnieje 43 jednostek organizacyjnych.

Członkami Związku są osoby mające bogate doświadczenie nabyte podczas pracy zawodowej w jednostkach: samorządowych, społecznych, finansowych, ubezpieczeniowych, oświatowych, służby zdrowia i innych. Znakomita większość to osoby mające orzeczenie o niepełnosprawności.

Celem działalności PZERiI jest integracja środowiska emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych na różnorodnych płaszczyznach: sport, turystyka, kultura i oświata, zdrowie, co skutkuje odstąpieniem od samotności i marginalizacji społecznej populacji ludzi starszych.

W skład Prezydium Oddziału Okręgowego w Wałbrzychu wchodzą

Przewodnicząca: Anna Maria Mirska
Wicep
rzewodnicząca: Teresa Frużyńska
Wiceprzewodnicząca: Krystyna Pieróg
Skarbnik: Rajmunda Hersz
Sekretarz: Czesława Adamczyk
Członek: Zdzisława Juchniewicz-Włochacz
Członek: Aleksander Jermakow

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Zenon Przewoźnik
Wiceprzewodnicząca: Danuta Roszykiewicz
Sekretarz: Mieczysław Bąk
Członek: Bernarda Wróblewska
Członek: Jerzy Budzisz

Okręgowy Sąd Koleżeński:

Przewodniczący: Władysław Grelewicz
Sekretarz: Dorota Balwierz
Członek: Danuta Biernacka
Członek: Stanisław Warzecha
Członek: Jan Welc